Accessibilitat


En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts al Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, així com al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia treballa per garantir que tots els ciutadans —especialment les persones amb algun tipus de discapacitat i grans— que es relacionin amb el museu a través dels seus portals puguin accedir a la informació i als serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

Aquest web ha estat desenvolupat seguint la Norma EN 301 549:2018 i s'ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorcio per a la World Wide Web (W3C) per al seu nivell Doble-A. Actualment aquest nivell Doble-A es compleix a gran majoria de las pàgines.  

En tot cas, i encara que l'accessibilitat de les pàgines d'aquest lloc es revisa abans de la seva publicació, qualsevol consulta o suggeriment en relació amb l'accessibilitat d'aquesta Seu electrònica del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia pot presentar-la a través del correu electrònic sede@museoreinasofia.es.