Preguntes freqüents


Contacte de suport tècnic: sede@museoreinasofia.es

 

Què és un certificat electrònic?

Un certificat electrònic permet d'identificar el seu titular. Assegura la identitat de qui estableix la comunicació electrònica i s'utilitza per signar dades. Permet de garantir que aquestes dades no han estat modificades, així com la identitat del signant.

 

Com puc aconseguir un certificat electrònic?

Si disposa d'un DNI electrònic, ja disposa d'un certificat electrònic. També pot obtenir un certificat digital a través de qualsevol de les entitats emissores de certificats reconegudes, que pot consultar aquí. Per exemple, a la pàgina web de CERES trobarà informació sobre com aconseguir un certificat electrònic.

 

Per què no es mostra el meu certificat a l'hora de realitzar un tràmit?

Es mostren els certificats no caducats ni revocats que hi hagi al magatzem de certificats del navegador. Per consultar el magatzem de certificats:

A Internet Explorer, seleccioni menú Eines > Opcions d'internet > pestanya Contingut > botó Certificats > pestanya Personal.

A Mozilla Firefox, seleccioni menú Eines > Opcions > Avançat > pestanya Certificats > botó Veure certificats > pestanya Els seus certificats.

A Google Chrome, seleccioni menú > Configuració > Configuració avançada > Apartat “Privacitat i seguretat” > Botó Gestionar certificats > Pestanya Personal.

 

Per què m'apareix un avís que diu que el lloc no és segur en accedir a un tràmit?

Per evitar avisos del seu navegador quan accedeixi per primer cop a algun tràmit de la Seu electrònica del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, haurà d'instal·lar al seu navegador els certificats arrel del Proveïdor de Serveis de Certificació utilitzats en la comunicació segura establerta a través del protocol HTTPS. 

Descarregui els certificats següents al seu disc dur.

Descàrrega AC Arrel FNMT-RCM

Descàrrega certificat AC FNMT Usuaris

Descàrrega certificat AC Representació

Descàrrega AC Administració pública

Descàrrega AC Components informàtics

Faci doble clic sobre el certificat descarregat, s’obrirà la informació del certificat.

Premi “Instal·lar certificat”: s’obrirà l’assistent per a importació de certificats. Premi “Següent”, deixi les opcions per defecte, premi “Següent” i “Finalitzar”.

Segueixi els mateixos passos per a tots els certificats.

 

Què necessito per utilitzar el DNI electrònic i altres targetes criptogràfiques?

Per utilitzar certificats digitals el suport dels quals sigui una targeta criptogràfica necessitarà, a més d'un lector de targetes, un software específic segons les indicacions del fabricant. Per exemple, per utilitzar el DNIe haurà de consultar l'enllaç Com utilitzar el DNIe. Per utilitzar una targeta criptogràfica CERES haurà de consultar Preguntes freqüents de la pàgina de CERES. Per a altres targetes criptogràfiques, consulti la pàgina web del fabricant.

Cal que tingui instal·lat Java al meu ordinador?

No necessàriament. Si té instal·lat Java, ha de tenir-ne només una versió, que haurà de ser la versió 6 o posterior. Si no té instal·lat Java, el seu navegador no suporta Java (com Google Chrome) o experimenta problemes amb Java en realitzar el tràmit, pot utilitzar alternativament el client d'Autofirma.

Com puc aconseguir Java?

A la pàgina web oficial de Java.

Puc utilitzar el Registre electrònic del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia per presentar documents adreçats a altres organismes?

No, només es podran presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb els tràmits i procediments del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.

Com sé si el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia ha rebut una documentació que he presentat en el Registre electrònic?

El Registre electrònic emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, on constaran les dades proporcionades per l'interessat, amb una indicació de la data i hora en què es va produir la presentació al servidor del Departament i una clau d'identificació de la transmissió.

Com puc validar la signatura del resguard?

Pot validar la signatura digital del resguard emès pel Registre electrònic utilitzant la plataforma VALIDI.

Què puc fer si he perdut el resguard?

A la pestanya «Els meus expedients» del menú principal de la Seu electrònica pot veure un llistat amb les sol·licituds realitzades i descarregar el resguard de cadascuna d'elles. Per als expedients que no trobi a aquest pestanya, haurà d'accedir al procediment «Consulta dels meus expedients».

Com accedeixo al procediment amb Cl@ve?

Alguns procediments admeten una Cl@ve com a forma d'autenticació. A aquesta pàgina web podrà trobar informació sobre aquest sistema.