Calendari de dies hàbils


El registre electrònic del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia.

Als efectes del còmput de termes, el registre electrònic es regeix per la data i hora oficial espanyola corresponent a la Península, Ceuta, Melilla i l'arxipèlag balear.

La data i l'hora de presentació figuren al resguard acreditatiu de la presentació.

El calendari de dies inhàbils és el fixat a la resolució anual publicada al Butlletí Oficial de l'Estat per a tot el territori nacional.

Calendari laboral 2019