Validació de certificats i signatures


L'Administració General de l'Estat posa a la seva disposició un conjunt d'utilitats avançades que simplifica l'ús de la signatura electrònica per als tràmits per mitjans electrònics amb ciutadans, Administració o empreses.

Amb Valide podrà consultar la validesa d'un document signat electrònicament, fer una signatura electrònica, comprovar la validesa d'un certificat digital emès per qualsevol entitat de servei de certificació reconeguda, etc.

Validació de certificats i signatures