Validación de certificados e sinaturas


A Administración Xeral do Estado pon á súa disposición un conxunto de utilidades avanzadas que simplifica o uso da sinatura electrónica para os trámites por medios electrónicos con cidadáns, Administración ou empresas.

Con Valide poderá consultar a validez dun documento asinado electronicamente, realizar unha sinatura electrónica, comprobar a validez dun certificado dixital emitido por calquera entidade de servizo de certificación recoñecida, etc.

Validación de certificados e sinaturas